STAREJŠI UČENCI 1. LIGA 2016

 - OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA
  - OŠ FRANCETA BEVKA
  - OŠ KETTEJA IN MURNA
  - OŠ MARTINA KRPANA
  - OŠ MIRANA JARCA
  - OŠ OSKAR KOVAČIČ
  - OŠ RIHARDA JAKOPIČA
  - OŠ SOSTRO
  - OŠ VALENTINA VODNIKA
  - OŠ VIŽMARJE - BROD
  - OŠ VRHOVCI
  - OŠ ZADOBROVA

Urnik - Skupina:A

Ekipa 1 Ekipa 2DatumIgrišče

OŠ SOSTRO

24:22

OŠ RIHARDA JAKOPIČA

27.10.2016 13:00

OŠ SOSTRO

OŠ RIHARDA JAKOPIČA

14:58

OŠ VRHOVCI

27.10.2016 13:50

OŠ SOSTRO

OŠ SOSTRO

30:40

OŠ VRHOVCI

27.10.2016 14:40

OŠ SOSTRO

OŠ VRHOVCI

62:23

OŠ MIRANA JARCA

8.11.2016 13:30

OŠ VRHOVCI

OŠ MIRANA JARCA

44:39

OŠ MARTINA KRPANA

8.11.2016 14:15

OŠ VRHOVCI

OŠ VRHOVCI

79:26

OŠ MARTINA KRPANA

8.11.2016 15:00

OŠ VRHOVCI

OŠ VRHOVCI

51:15

OŠ VIŽMARJE - BROD

9.11.2016 13:00

OŠ M. JARCA

OŠ RIHARDA JAKOPIČA

19:42

OŠ VIŽMARJE - BROD

9.11.2016 14:00

OŠ M. JARCA

OŠ MIRANA JARCA

37:23

OŠ RIHARDA JAKOPIČA

9.11.2016 15:00

OŠ M. JARCA

OŠ MIRANA JARCA

52:43

OŠ VIŽMARJE - BROD

16.11.2016 13:00

OŠ M. JARCA

OŠ VIŽMARJE - BROD

54:24

OŠ MARTINA KRPANA

16.11.2016 14:00

OŠ M. JARCA

OŠ MIRANA JARCA

44:40

OŠ SOSTRO

16.11.2016 15:00

OŠ M. JARCA

OŠ SOSTRO

44:27

OŠ MARTINA KRPANA

17.11.2016 13:00

OŠ SOSTRO

OŠ MARTINA KRPANA

29:33

OŠ RIHARDA JAKOPIČA

17.11.2016 13:50

OŠ SOSTRO

OŠ SOSTRO

40:29

OŠ VIŽMARJE - BROD

18.11.2016 12:45

OŠ SOSTRO
Lestvica  T   Z   P     R  Točke

OŠ VRHOVCI

5 5 0 290:108 182 10

OŠ MIRANA JARCA

5 4 1 200:207 -7 9

OŠ SOSTRO

5 3 2 178:162 16 8

OŠ VIŽMARJE - BROD

5 2 3 183:186 -3 7

OŠ RIHARDA JAKOPIČA

5 1 4 111:190 -79 6

OŠ MARTINA KRPANA

5 0 5 145:254 -109 5


Urnik - Skupina:B

Ekipa 1 Ekipa 2DatumIgrišče

OŠ OSKAR KOVAČIČ

19:16

OŠ ZADOBROVA

25.10.2016 13:00

OŠ O. KOVAČIČA

OŠ ZADOBROVA

17:35

OŠ VALENTINA VODNIKA

25.10.2016 13:55

OŠ O. KOVAČIČA

OŠ OSKAR KOVAČIČ

13:35

OŠ VALENTINA VODNIKA

25.10.2016 14:50

OŠ O. KOVAČIČA

OŠ OSKAR KOVAČIČ

18:29

OŠ FRANCETA BEVKA

8.11.2016 13:00

OŠ O. KOVAČIČA

OŠ FRANCETA BEVKA

18:11

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA

8.11.2016 13:55

OŠ O. KOVAČIČA

OŠ OSKAR KOVAČIČ

24:34

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA

8.11.2016 14:50

OŠ O. KOVAČIČA

OŠ KETTEJA IN MURNA

22:30

OŠ OSKAR KOVAČIČ

9.11.2016 13:00

OŠ K. MURNA

OŠ KETTEJA IN MURNA

14:40

OŠ VALENTINA VODNIKA

9.11.2016 14:00

OŠ K. MURNA

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA

20:27

OŠ VALENTINA VODNIKA

16.11.2016 12:15

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA

OŠ FRANCETA BEVKA

42:18

OŠ VALENTINA VODNIKA

16.11.2016 13:00

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA

17:9

OŠ KETTEJA IN MURNA

16.11.2016 13:50

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA

OŠ ZADOBROVA

14:25

OŠ FRANCETA BEVKA

16.11.2016 14:40

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA

25:21

OŠ ZADOBROVA

16.11.2016 15:30

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA

OŠ KETTEJA IN MURNA

28:25

OŠ FRANCETA BEVKA

23.11.2016 13:00

OŠ K. MURNA

OŠ KETTEJA IN MURNA

32:25

OŠ ZADOBROVA

23.11.2016 13:45

OŠ K. MURNA
Lestvica  T   Z   P     R  Točke

OŠ FRANCETA BEVKA

5 4 1 139:89 50 9

OŠ VALENTINA VODNIKA

5 4 1 155:106 49 9

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA - ZAVOD SV. STANISLAVA

5 3 2 107:99 8 8

OŠ OSKAR KOVAČIČ

5 2 3 104:136 -32 7

OŠ KETTEJA IN MURNA

5 2 3 105:137 -32 7

OŠ ZADOBROVA

5 0 5 93:136 -43 5

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb