Vpisi in prijave

Vpisi v košarkarsko šolo ter prijave na tabore in počitnice so možni preko našega spletnega portala:

https://okslj.spletni-portal.si/forms/

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb