Seznam osnovnih šol

31

Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana

Godeževa ulica 11 p.p. 3248
1131 Ljubljana
http://sl.os-danilekumar.si/

Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

Ulica pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana
http://www.francebevk.net/

Osnovna šola Maksa Pečarja Ljubljana - Črnuče

Črnuška cesta 9
1231 Ljubljana - Črnuče
http://www.makspecar.si/default.aspx

Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana

Štembalova ulica 2/a
1113 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~osljmsu6/

Osnovna šola Ledina

Komenskega ulica 19
1000 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~osljledina3s/

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana

Prežihova ulica 8
1000 Ljubljana
http://www.voranc.si/

Osnovna šola Poljane Ljubljana

Zemljemerska ulica 7
1004 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~opoljanelj/

Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana

Čufarjeva ulica 11
1000 Ljubljana
http://www.tonecufar.com/

Osnovna šola Zalog

Cerutova ulica 7
1260 Ljubljana – Zalog
http://www2.arnes.si/~osljzalog1/

Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana

Jarška cesta 34
1000 Ljubljana
http://www.o-jozmos.lj.edus.si/JM2005/vodstvo.htm

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Ljubljana

Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana
http://oskdk.mojasola.si/default.aspx

Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana

Nusdorferjeva ulica 10
1000 Ljubljana
http://www.os-bozidarjajakca.si/

Osnovna šola Ketteja in Murna Ljubljana

Koširjeva ulica 2
1110 Ljubljana
http://www.oskm.si/

Osnovna šola Polje

Polje 358
1260 Ljubljana - Polje
http://www2.arnes.si/~osljpolje1s/

Osnovna šola Zadobrova

Zadobrovška cesta 35
1260 Ljubljana – Polje
http://www.os-zadobrova.eu/

Osnovna šola Sostro

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
http://www.os-sostro.si/

Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana

Bazoviška ulica 1
1110 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~osljvp3s/

Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana

Gašperšičeva ulica 10
1110 Ljubljana
http://o-mkrpana.lj.edus.si/index.php?option=com_contact&Itemid=3

Osnovna šola Nove Fužine

Preglov trg 8
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 547 15 00
http://www.os-novefuzine.si/

Osnovna šola Šentvid

Prušnikova ulica 98
1210 Ljubljana – Šentvid
http://www.ossentvid.si/default.aspx

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro

Cesta v Gameljne 7
1211 Ljubljana - Šmartno
http://www.os-smartno.si/joomla/

Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana

Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana – Šentvid
http://www.o-frs.lj.edus.si/

Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana

Gorazdova ulica 16
1000 Ljubljana
http://www.o-hsmrekar.lj.edus.si/

Osnovna šola Vižmarje - Brod

Na Gaju 2
1210 Ljubljana
http://www.osbrod.si/indexslo.htm

Osnovna šola Dravlje

Klopčičeva ulica 1
1117 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~osljdr5/

Osnovna šola Spodnja Šiška

Gasilska cesta 17
1000 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~ospsiskalj/

Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana

Kamnogoriška cesta 35
1117 Ljubljana
http://www.os-miska-kranjca.si/

Osnovna šola Vič

Abramova ulica 26
1111 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~osljvic3s/

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana

Ob dolenjski železnici 48
1108 Ljubljana
http://www.ososkar.si/

Osnovna šola Vrhovci

Cesta na Bokalce 1
1111 Ljubljana
http://www.os-vrhovci.si/

 

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb