Seznam osnovnih šol

105
 
1. Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12, 1113 Ljubljana
Več informacij o šoli

2. Osnovna šola Hinka Smrekarja
Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

3. Osnovna šola Jožeta Moškriča
Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

4. Osnovna šola Kašelj
Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana
Več informacij o šoli

5. Osnovna šola Ledina
Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

6. Osnovna šola Majde Vrhovnik
Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

7. Osnovna šola Martina Krpana
Gašperšičeva ulica 10, 1110 Ljubljana
Več informacij o šoli

8. Osnovna šola Milana Šuštaršiča
Štembalova ulica 2/a, 1113 Ljubljana
Več informacij o šoli

9. Osnovna šola Nove Fužine
Preglov trg 8, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

10. Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48, 1108 Ljubljana
Več informacij o šoli

11. Osnovna šola Polje
Polje 358, 1260 Ljubljana - Polje
Več informacij o šoli

12. Osnovna šola Prežihovega Voranca
Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

13. Osnovna šola Riharda Jakopiča
Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

14. Osnovna šola Savsko naselje
Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

15. Osnovna šola Sostro
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
Več informacij o šoli

16. Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

17. Osnovna šola Šentvid
Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana – Šentvid
Več informacij o šoli

18. Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno
Več informacij o šoli

19. Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

20. Osnovna šola Trnovo
Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

21. Osnovna šola Valentina Vodnika
Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Več informacij o šoli

22. Osnovna šola Vič
Abramova ulica 26, 1111 Ljubljana
Več informacij o šoli

23. Osnovna šola Vide Pregarc
Bazoviška ulica 1, 1110 Ljubljana
Več informacij o šoli

24. Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1, 1111 Ljubljana
Več informacij o šoli

25. Osnovna šola Zadobrova
Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana – Polje
Več informacij o šoli

26. Osnovna šola Zalog
Cerutova ulica 7 1260 Ljubljana – Zalog
Več informacij o šoli

27. Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
Več informacij o šoli

28. Osnovna šola Dobrova
Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova
https://www.osdobrova.si/

 

 

 

 

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb